Sjoerd Pleijsier & Ids van der Krieke zingen over “Henk & Cor”